AKSARAY BELEDİYESİ, BEDRİYE MEDRESESİ’NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, şehir merkezinde ender tarihi yapılar arasında bulunan Bedriye
Medresesi’nde restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu

AKSARAY BELEDİYESİ, BEDRİYE MEDRESESİ’NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, şehir merkezinde ender tarihi yapılar arasında bulunan Bedriye
Medresesi’nde restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu
.

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’nde inşa edildiği tahmin edilen Osmanlı
Dönemi’nin önemli ilim merkezleri arasında yer alan Bedriye Medresesi aslına uygun restore edilecek.

Taşpazar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Selçuklu Dönemi’nin izlerini taşıyan Bedriye
Medresesi’nde kültür varlıklarımız arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Belediye Başkanı Dr. Evren
Dinçer’in girişimleriyle Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde medresenin restoresi için ön
hazırlık çalışması başlatılmış ve ihale süreci tamamlanmıştı.

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, medreseye ait bir kitabe bulunamadığı için geçmişine dair bilginin
sınırlı olduğunu, ancak Osmanlı Dönemi tarihinde bakıldığında Bedriye Medresesi’nin dönemin
önemli ilim merkezileri arasında yer aldığını bildirdi.

Bedriye Medresesi’nin geçmiş tarihte farklı amaçlarla kullanıldığını, özellikle Osmanlı son dönemi ile
erken Cumhuriyet Dönemi’nde fetvahane olarak hizmet verdiğini aktaran Başkan Dinçer, “Şehir
merkezinde yer alan Bedriye Medresemiz, atalarımızdan bize miras kalan en önemli kültür
yapılarımızdan. Bedriye Medresemizin mimari bütünlüğünü bozmadan aslına uygun restoresini
başlattık. Gelecek kuşağa önemli bir eser daha bırakmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediyesi’nin kültür varlıklarına sahip çıktığını aktaran Belediye Başkanı Dinçer, daha önce
de tarihi Kalanlar Köprüsü, Kılıçarslan Türbe ve Köşkü, Melik Mahmut Gazi Hangahı’nda ve Hamza
Baba Türbesi restorelerinin yapıldığını, Hasas Baba Türbesi’nin ise tamamlanma aşamasında
olduğunu bildirildi.

Avatar Merkezi Haber (aksaraypusulagazete@gmail.com) Websitesi