SAĞLIKÇILAR TEZHİP, HAT VE EBRU SERGİSİ AÇTI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kültür-sanat faaliyetlerinin
bireylere, yapıp ettikleri işlere daha estetik bir pencereden bakma imkânı sağladığını söyledi.

SAĞLIKÇILAR TEZHİP, HAT VE EBRU SERGİSİ AÇTI
Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kültür-sanat faaliyetlerinin
bireylere, yapıp ettikleri işlere daha estetik bir pencereden bakma imkânı sağladığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü tarafından verilen
“Uğraş Terapisi” ve “Ebru Sanatı” isimli seçmeli dersler kapsamında, tezhip, hat ve ebru
çalışmaları yaptı ve dönem sonu münasebetiyle, hazırladıkları eserleri bir sergi ile beğeniye
sundu. Fakülte binasındaki açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Şahin,
öğrencileri akademik olarak yetiştirmenin ötesinde, kültür-sanat ve sporla ilgilenen bireyler
olmalarını da sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Resim, müzik, tiyatro, şiir… Bu gibi
faaliyetlerin ruhi melekeleri geliştirdiğini ve iç derinliği arttırdığını dile getiren Şahin, “Kültür
sanat faaliyetleri, yapıp ettiğimiz işlere daha estetik bir pencereden bakmaya katkı sağlar.
Sanatın, iç dünyayı terbiye eden bir özelliği vardır ve bu gündelik diğer tüm yaşantımıza da
olumlu yönde sirayet eder. Biz, bu faaliyetleri önemli buluyor ve destekliyoruz” dedi. Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Örün ise öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı
sağlamak amacıyla bu tür aktiviteler yaptıklarını, ilerleyen süreçte benzeri etkinlikleri nitelik
ve nicelik bakımından geliştireceklerini söyledi. Sağlıkçı öğrencilerle “Uğraş Terapisi” ve
“Ebru Sanatı” isimli seçmeli dersler kapsamında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Eğitim
Fakültesi Resim-İş Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semra Kılıç Karatay da etkinliğin geneli hakkında
bilgiler verdi. İlgili seçmeli derslerle farklı meslek gruplarından öğrencilerin bakış açılarını
pozitif yönde geliştirmeye çalıştıklarını ifade ede Karatay, “Boyama faaliyetleri ellerin
sakinleşmesi ve dikkat unsurunun gelişmesi bakımından son derece etkili. Temel düzeyde
öğrencilerimizi bilgilendirdik ve güzel çalışmalar ürettik. Onlar için farklı bir uğraş oldu. Bu
derslerden edindikleri bilgilerin mesleklerine müspet bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz”
dedi.
Yapılan konuşmaların ardından tezhip, hat ve ebru çalışmalarından oluşan, toplam 70 eserin
yer aldığı sergi gezildi. Etkinlik, hediye ve belgelerin takdim edilmesiyle tamamlandı.

Avatar Merkezi Haber (aksaraypusulagazete@gmail.com) Websitesi