UYGULANMAYA BAŞLANAN YEŞİL 5.0 PROJESİ AKSARAY’DA BİR İLK

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Asude Yasemin
Zengin’in yürütücülüğünü yaptığı “Yeşil 5.0” isimli proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından kabul edildi ve proje uygulama aşamasına geçti.

UYGULANMAYA BAŞLANAN YEŞİL 5.0 PROJESİ AKSARAY’DA BİR İLK
Yazar : Tarih : Okunma : Yorum Yap

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Asude Yasemin
Zengin’in yürütücülüğünü yaptığı “Yeşil 5.0” isimli proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından kabul edildi ve proje uygulama aşamasına geçti.

Odağında gençlerin olduğu projede, daha yeşil ve sürdürülebilir bir yaşam için çevresel
konularda farkındalık, ekolojik okuryazarlığın geliştirilmesi, yeşil ürün tüketimi konusunda
bilinçlendirme ve gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesine dair teorik ve uygulamalı
eğitimler yer alıyor. Proje hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Zengin, Endüstri 5.0 (Yeni
Sanayi Devrimi) kapsamında sürdürülebilirliğin, insan merkezliliğin ve dayanıklılığın ön
plana çıktığını söyledi. Bu temel değerlerin toplumsal refah için ana itici güçler haline
geldiğine dikkat çeken Zengin, “Endüstri 5.0 döneminin vurguladığı ana unsurların gençlerin
çevre ile kurdukları bağı güçlendireceği ve tüketim davranışlarına yansımalarının daha yeşil
bir tüketime doğru geçişi hızlandıracağı öngörülmektedir. Yeşil 5.0 Projesi ASÜ, Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülmektedir. Proje
kapsamında ASÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine Fakülte Dekanı Prof. Dr. İbrahim
Örün’ün destekleri ile sekiz haftalık eğitim programı uygulanacaktır. Aksaray İl Milli Eğitim
Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Kanber Demir Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Narin’in
katkılarıyla Kanber Demir Anadolu Lisesi öğrencilerine de sekiz haftalık bir eğitim programı
uygulanacaktır. Projemiz, Aksaray’da, bu konuda eğitim süreci içeren ilk proje olma
özelliğine sahiptir” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Asude Yasemin Zengin’in yürütücüsü olduğu projenin araştırma ekibi Prof.
Dr. İbrahim Örün ve Doç. Dr. Arzu Yüksel isimlerinden oluşuyor. Çalışmanın uygulama
ekibinde ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet
Akpınar, Araştırma Görevlileri Hatice Öztürk, Furkan Şahin, Gamze Durum ve Kübra Akil ile
Doktora Öğrencisi Betül Zengin yer alıyor.

Avatar Merkezi Haber (aksaraypusulagazete@gmail.com) Websitesi